Ljusstråk 2011

Paviljongen

Paviljongen

Paviljongen

Paviljongen

Paviljongen

Kersti Esservall-Smårs, Marie Nordenmalm, Björn J:son Lindh i Paviljongen

Strandpromenaden

Linde Bergslags Kammarkör på flotte i Norasjön